Bc. Pavlína Kolouchová

Diplomová práce

Motivace zaměstnanců a zaměstnanecké benefity

Work motivation and employee benefits
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá pracovní motivací a zaměstnaneckými benefity ve vybrané organizaci. Cílem této práce je evaluace systému zaměstnaneckých benefitů vybrané organizace. V teoretické části je uvedena charakteristika teorií motivace zaměstnanců a popis zaměstnaneckých benefitů. Druhá část je věnována empirickému výzkumu, ve kterém je použita metoda dotazníkového šetření. Předmětem této …více
Abstract:
This diploma thesis deals with work motivation and employee benefits in a selected organization. The aim of this work is to evaluate the system of employee benefits of the selected organization. In the theoretical part, there is a description of employee motivation theories and a description of employee benefits. The second part is devoted to empirical research using the questionnaire method. The subject …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře