Mgr. Stanislav Melich

Diplomová práce

Organizace rodinného života mladých rodičů z hlediska mužské a ženské role, rodové normy a důsledky

Organization of Young Parents Family Life, Considering Men’s and Women’s Roles, Gender Norms and Consequences
Anotace:
Touto prací jsem se snažil získat hlubší vhled do organizace rodinného života mladých rodičů, se zřetelem k probíhajícím proměnám rodových (gender) rolí ve společnosti. Zaměřil jsem se na to, jak si muži a ženy rozdělují jednotlivé činnosti v rodinách s malými dětmi, podíly na odpovědnosti za rozhodování v jednotlivých oblastech vztahu, a jak při plnění rodinných úkolů spolupracují. Také mě zajímalo …více
Abstract:
In my thesis I have tried to get a deeper insight into the organization of family life of young parents, considering the changing of gender roles in our society. I focus on the way men and women living in families with small children divide different activities, how they share the responsibility for making decisions in various relationship issues, and how they cooperate in fulfilling family tasks. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta