Bc. Lucie Prasličáková

Bakalářská práce

Strom jako symbol v historii lidstva

The tree as a symbol in human history
Anotace:
V předkládané bakalářské práci se zaměřuji na historické artefakty a nálezy spjaté se stromy. Základní myšlenkou práce je za pomocí těchto nálezů vytvořit detailní sondu do hluboké symboliky stromů v průběhu lidských dějin. V úvodu práce stručně připomenu základní botanické podklady spjaté se stromy. Dále pak bude následovat část práce, kde na základě archeologických nálezů bude vysvětlena a objasněna …více
Abstract:
The present thesis is focused on the historical artifacts and findings associated with trees. The basic idea of this work is using these findings to create detailed probe into the deep symbolism of trees in the course of human history. The introduction briefly recall the basic botanical documentation associated with trees. Then followed by the part of the work, where on the basis of archaeological …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy