Bc. Ondřej Jacko

Diplomová práce

Vliv chemické modifikace na rozměrovou stabilitu ohnutých dílců z masivního bukového dřeva

Influence of chemical modification on dimensional stability of bent solid beech wood
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zjištěním vlivu chemické modifikace na rozměrovou stabilitu ohnutých vzorků z masivního bukového dřeva. Jako chemická modifikace byla zvolena acetylace při teplotě 120 °C a paření v prostředí syté páry při teplotě 90 °C. Mezi zkoumané vlastnosti patřily rozměrová stabilita a příjem vlhkosti ohnutých vzorků. Vyrobené standardní vzorky sloužily ke zjištění vlastností jako …více
Abstract:
This thesis deals with the effect of chemical modification on dimensional stability of bent solid beech wood samples. Acetylation at 120 ° C and steaming in saturated steam at 90 °C were chosen as chemical modification. The properties examined included dimensional stability and moisture absorption of the bent specimens. Standard samples produced were used to determine properties such as bulk swelling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Dejmal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dřevařské inženýrství / Dřevařské inženýrství