Bc. Marek Orosz

Bachelor's thesis

Vývoj her pro mobilní zařízení s využitím herního prostředí Unity

Game development for Mobile Devices Using Unity Game Engine
Abstract:
The goal of this work work is design and implement a game for mobile devices on Android platform and describe the process. The first part of the work describes the possibilities of mobile game development using various game engines and describes their advantages and disadvantages, followed by description of rules and principles of implemented game. In the end it's describing process of game developement …more
Abstract:
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať hru na mobilné zariadenia na platforme Android a popísať proces vývoja. V prvej časti práca popisuje možnosti vývoja mobilných hier pomocou rôznych herných prostredí a popisuje ich výhody a nevýhody. Následne popisuje pravidlá a princípy hry ktorá bude implementovaná. Na záver popisuje postup vývoja hry použitím prostredia Unity, od vytvorenia jej návrhu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Miroslava Jarešová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.