Bc. Marek Orosz

Bakalářská práce

Vývoj her pro mobilní zařízení s využitím herního prostředí Unity

Game development for Mobile Devices Using Unity Game Engine
Abstract:
The goal of this work work is design and implement a game for mobile devices on Android platform and describe the process. The first part of the work describes the possibilities of mobile game development using various game engines and describes their advantages and disadvantages, followed by description of rules and principles of implemented game. In the end it's describing process of game developement …více
Abstract:
Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať hru na mobilné zariadenia na platforme Android a popísať proces vývoja. V prvej časti práca popisuje možnosti vývoja mobilných hier pomocou rôznych herných prostredí a popisuje ich výhody a nevýhody. Následne popisuje pravidlá a princípy hry ktorá bude implementovaná. Na záver popisuje postup vývoja hry použitím prostredia Unity, od vytvorenia jej návrhu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslava Jarešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.