Bc. Vlastimil Flegl

Master's thesis

Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM

Modelling of time series prediction visit of web domain by SVM
Abstract:
Diplomová práce se zabývá modelováním predikce návštěvnosti Web domény pomocí SVM neuronových sítí. Jako data pro modelování je použitá naměřená návštěvnost webových stránek Univerzity Pardubice. Součástí práce je charakteristika Web miningu a SVM neuronových sítí. V této práci jsou navrženy optimální modely a zhodnocení dosažených výsledků.
Abstract:
The graduation theses focuses on modelling of prediction visit of Web domain by SVM neural networks. As data for modelling is used measuring visit rate of University Pardubice´s web pages. Part of this work is characterization of Web mining and SVM neural networks. In this work are designed optimal models and evaluation of achieved results.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2011
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Olej, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Flegl, Vlastimil. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní