Bc. Hana Palánová

Bakalářská práce

Nejnovější techniky a metody v oblasti reprodukčních biotechnologií - zhodnocení jejich přínosu a slabých stránek

Recent Techniques and Methods in Reproductive Biotechnologies - Evaluation of their Benefits and Weaknesses
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je posoudit přínosy, ale také rizika metod asistované reprodukce. K nejpoužívanějším metodám patří in vitro fertilizace a intracytoplazmatická injekce spermie. Tyto postupy však nesou rizika spojená s ovariální stimulací kvůli možnosti vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu. Dalšími komplikacemi mohou být předčasný porod, nízká porodní hmotnost či vícečetná těhotenství …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the benefits and risks of assisted reproduction techniques. The most widely used methods include in vitro fertilization and intracytoplasmic sperm injection. However, these procedures carry risks associated with ovarian stimulation because there is a possibility of developing ovarian hyperstimulation syndrome. Other complications can be premature birth, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání