Bc. Martina TOMÁŠKOVÁ

Bakalářská práce

Dotační systém a rozdělování finančních prostředků města Kroměříž

Subsidization System and Finance Distribution in the town of Kromeriz
Anotace:
Dotační systém města Kroměříže, který fungoval do roku 2007 bude od roku 2008 nahra-zen novým dotačním systémem. Tento nový systém je rozšířen o dotační tituly, které zajistí základní rozdělení žádostí o dotace. Dále se změní způsob administrace žádostí. Od této změny se očekává lepší přehlednost, transparentnost a dostupnost pro žadatele. Všechny tyto změny jsou v práci popsány. Nový dotační systém …více
Abstract:
Subsidization system in the town of Kroměříž, that operated by the year 2007 will be replaced by a new subsidization system since the year 2008. This new system is extended by subsidization categories that ensure primary division of requests for subsidies. The process of administration of subsidies also changes. The change should bring better lucidity, transparency and accessibility for applicant. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2007
Identifikátor: 7363

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Milan Bárta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMÁŠKOVÁ, Martina. Dotační systém a rozdělování finančních prostředků města Kroměříž. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 07. 12. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma