Bc. Tomáš Měkýš

Bachelor's thesis

Zdanění příjmu z činnosti rozhodčího ledního hokeje

Taxation of income from activity of an ice hockey referee
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou zdaňování příjmů z činnosti rozhodího lendního hokeje. V práci se zabývám právním postavením rozhodčího ledního hokeje v rámci finančního práva. Na základě tohoto právního postavení pak provádím analýzu daňového zatížení příjmů z činnosti rozhodčího ledního hokeje.
Abstract:
This thesis deals with taxation of income from the activity of an ice hockey referee. I determine the legal status of an ice hockey referee in financal law. Based on the legal status described in my paper I analyzed the tax burden on income of ice hockey referee.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Rudolf Potsch
  • Reader: Mgr. Jiří Kubíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií