Mgr. Nikola Hrubá

Bakalářská práce

Význam kriminalistické biologie

The Importance of Criminalistics Biology
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Význam kriminalistické biologie se zabývá nejdůležitějšími kriminalistickými i trestněprávními aspekty této aplikované biologické vědy od počátku jejího vzniku až po její aplikaci v současné kriminalistické praxi. Úvodem do problematiky kriminalistické biologie je obecný přehled historického vývoje vědecké kriminalistiky, na který navazuje vymezení významu kriminalistické …více
Abstract:
This bachelor thesis named The importance of Criminalistics Biology is concerned with the most important criminal and legal aspects of forensic biology and its long-term impact on the criminal practise. In the beginning of the thesis there is a general overview of historical development of scientific criminal practice, followed by determination of importance of forensic biology and giving insight into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Roman Heinz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta