Mgr. Radim Göth

Bakalářská práce

Algoritmické obchodování

Algorithmic trading
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá principy algoritmického obchodování a dvěma nástroji pro vývoj automatických obchodních systémů (AOS). Jedná se o programovací jazyk MQL4 a nástroj pro komplexní zpracování událostí StreamInsight. Práce dále popisuje implementaci tří obchodních strategií pomocí dříve zmíněných nástrojů, které jsou na závěr porovnány z hlediska použití pro vývoj AOS.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on principles of algorithmic trading and two tools for automated trading systems development. It is programing language MQL4 and tool StreamInsight for complex event processing. Thesis also describes implementation of three trading strategies with previously mentioned tools that are compared in terms of use for development of automated trading systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky