Mgr. Veronika Kalníková, Ph.D.

Disertační práce

Diverzita a ekologie vegetace štěrkových říčních náplavů

Diversity and ecology of the river gravel-bar vegetation
Anotace:
Štěrkové náplavy jsou dynamickými a heterogenními biotopy vázanými na horské vodní toky. Existence štěrkových náplavů je závislá na pravidelných záplavách, které jejich vegetaci udržují v různých sukcesních stadiích, na něž jsou vázané specializované a často vzácné druhy rostlin. Štěrkové náplavy se vyskytují na tocích s přirozeným hydromorfologickým režimem a v současné Evropě patří vlivem antropogenních …více
Abstract:
The river gravel bars of mountain streams are spatiotemporally dynamic habitats. Their presence in a landscape depends on regular and relatively frequent flooding disturbances creating a variety of successional stages encompassing rare specialised species. Gravel-bar habitats became rare in Europe due to river regulations and other artificial alterations leading to the interruption of the natural hydro …více
Abstract:
here is a general lack of knowledge on the distribution of bryophyte species growing on gravel bars and on their vegetation affinity, we used the vegetation-plot data collected in several Balkan countries and the Caucasus and described their occurrence in a geographical and ecological context. During the fieldwork, Bryum klinggraeffii, small ruderal moss of frequently disturbed open habitats, was found …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Milan Valachovič, CSc., prof. Arkadiusz Nowak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Ekologická a evoluční biologie / Botanika