Bc. Michal Janíček

Master's thesis

Strategický plán rozvoje konkurenceschopnosti malého a středního podniku

Strategic Plan for Competitive Advantage Development of Small and Middle Enterprise
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je vytvořit strategický plán pro rozvoj konkurenceschopnosti vybraného podniku. Práce má tři základní cíle. Prvním je vytvoření souhrnu teoretických poznatků. Druhým cílem je provedení strategické analýzy podniku VOLTAM a.s. a její zhodnocení. Posledním cílem je vytvořit návrh strategického plánu pro rozvoj konkurenceschopnosti této společnosti na trhu.
Abstract:
The subject of this diploma thesis is to create a strategic plan for of competitive advantage development of the chosen company. Work has three main targets. The first is to create a summary of theoretical knowledge. The second target is to analyze a strategic analysis of the company Voltam a.s. and its evaluation. The final aim of the proposal is to create a strategic plan for development of competitiveness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Reader: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting