Bc. Regina Marková, DiS.

Bakalářská práce

Výstava - ,,Zlato, symbol moci a bohatství"

Exhibition - ,,Gold, symbol of power and wealth"
Anotace:
,,Zlato, symbol moci a bohatství“ Bakalářská práce se zabývá hodnocením výstavy ,,Zlato, symbol moci a bohatství“, Brno, 2.11. – 18.11. 2012, Moravské zemské muzeum. První část rámcově zmiňuje dějiny zemského muzea v Brně, uvádí teoretické základy muzejního výstavnictví, muzejní výstavní kritiku a nové trendy v praxi výstav. Druhá hlavní část, analyzuje výstavu, popisuje zjištěná pozitiva i negativa …více
Abstract:
,,Gold, Symbol of Power and Wealth" This bachelor thesis deals with the evalution of the exhibition ,, Gold, Symbol of Power and Wealth“ which was held in the Moravian Regional Museum in Brno on 2nd – 18 th Nov, 2012. The first part mentions history of the Regional Museum in Brno, presents theoretical foundations of museum exhibitions, museum exhibitions critism, and new trends in the practice of exhibitions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta