Ilias KITROMILIDI

Bachelor's thesis

Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.

Occupational Therapy approaches for kids with Attention deficit hyperactivity disorder
Abstract:
Tato bakalářská práce je zpracována formou rešerše. Tématem jsou ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou (ADHD). Téma bylo vybráno na základě zájmu autora o danou problematiku a také na základě toho, že v populaci se neustále zvyšuje procento dětí s ADHD. První část práce obsahuje několik výzkumů týkajících se daného tématu. Tyto výzkumy například ukazují, jaké přístupy a intervence …more
Abstract:
This Thesis is a type of literal research. The subject of this thesis is occupational approaches for the kids with hyperkinetic disorder (ADHD). The subject of this thesis was selected based on the personal interest of the author, because of the continual growth of this disorder in our population in kids with ADHD. The first part of this thesis is dedicated on research, which for example show us what …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Iva Vlčková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KITROMILIDI, Ilias. Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Care / Occupational Therapy

Theses on a related topic