Ilias KITROMILIDI

Bachelor's thesis

Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.

Occupational Therapy approaches for kids with Attention deficit hyperactivity disorder
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zpracována formou rešerše. Tématem jsou ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou (ADHD). Téma bylo vybráno na základě zájmu autora o danou problematiku a také na základě toho, že v populaci se neustále zvyšuje procento dětí s ADHD. První část práce obsahuje několik výzkumů týkajících se daného tématu. Tyto výzkumy například ukazují, jaké přístupy a intervence …viac
Abstract:
This Thesis is a type of literal research. The subject of this thesis is occupational approaches for the kids with hyperkinetic disorder (ADHD). The subject of this thesis was selected based on the personal interest of the author, because of the continual growth of this disorder in our population in kids with ADHD. The first part of this thesis is dedicated on research, which for example show us what …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Iva Vlčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KITROMILIDI, Ilias. Ergoterapeutické přístupy u dětí s hyperkinetickou poruchou.. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Health Care Studies

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Health Care / Occupational Therapy