Mgr. Simona Tomková

Bakalářská práce

Pitný režim u žáků druhého stupně ZŠ

Drinking regime of pupils at second degree of elementary school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na pitný režim u žáků druhého stupně ZŠ. Teoretická část podává základní informace o významu a zásadách pitného režimu a rizicích, které mohou nastat při nevhodném příjmu tekutin. Dále jsou zde rozděleny druhy nápojů a uvedeny doporučení pro žáky ve věku 12 – 15 let. Empirickou část tvoří výzkum, který zkoumá množství a druh tekutin, které žáci přijímají během dne.
Abstract:
Bachalary work directed to drinking system at the pupils of the second grade of the Basic school. The theoretic part present principal information about the meaning and principal of the drinking system, diversification, which can come of bad accept of liquid. The kinds of drinks are diveded into and given recommendition for pupils ages 12 - 15. The emipiric part is formed by the research, which examines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Martina Martínková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy