Zuzana PROKOPOVÁ

Bakalářská práce

Motivy a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých

Motivation and difficulties in formal adult education
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce jsou Motivy a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých. Sociální i technologická úroveň současné společnosti klade čím dál tím větší požadavky i na jedince. Jeden ze způsobů, jak se s nastalou situací vyrovnat, představuje další vzdělávání dospělých. Tato práce má teoreticko-empirický charakter. Cílem jednotlivých kapitol teoretické části této práce je vymezit teoretická …více
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with motivation and difficulties in the process of formal adult education. Social and technological standard of contemporary society places ever greater demands on the individual. An additional adult education can be one of the ways to cope with this situation. This work has theoretical - empirical character. The purpose of the each chapters of the theoretical part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Vavříková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROKOPOVÁ, Zuzana. Motivy a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta