Mgr. Marta Konířová

Bachelor's thesis

Cenzura žákovských knihoven českých obecných a měšťanských škol v době Rakouska-Uherska

Censorship of pupil’s libraries of Czech elementary and lower secondary schools during the Austro-Hungarian period
Anotácia:
V době Rakouska-Uherska byla ministerstvem kultu a vyučování třikrát nařízena cenzura neboli revize žákovských knihoven obecných a měšťanských škol: v letech 1875, 1885–1886 a 1915. Reakce českých učitelů, kteří tyto revize prováděli, dokumentují dobové české učitelské časopisy. Tato práce popisuje výnosy ministerstva kultu a vyučování týkající se revizí žákovských knihoven, zveřejněné postoje a názory …viac
Abstract:
During the Austro-Hungarian period there was a censorship (alias revision) of pupil’s libraries of elementary and lower secondary schools ordered by the Ministry of Cultus and Instruction three times in the years 1875, 1885–1886 and 1915. Czech teachers’ reactions carrying out these revisions are reflected in Czech journals for teachers. This thesis describes the proceeds made by the Ministry of Cultus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta