Ing. Bogdan Patanin

Bakalářská práce

Založení sítě provozoven rychlého občerstvení

Establishing a fast food networks
Anotace:
Obsahem této bakalářské práce je vytvořit podnikatelský záměr pro vznik malé sítě provozoven rychlého občerstvení. Teoretická část se zabývá základním uspořádáním takového plánu, obsahem jeho jednotlivých částí a tím, co obvykle tyto součásti zahrnují. Všímá si rovněž různých možností právní formy podnikání v České republice, rozdílů mezi nimi a správné volbě této formy pro budoucí podnik. Zmíněna …více
Abstract:
The subject matter of this bachelor’s thesis is to create a business plan for establishment of small fast food networks. Theoretical part deals with fundamental organization of this plan, subject of its particular parts and what they generally comprise. It also pays attention to different options of legal business forms in Czech Republic, distinction between them and the right choice of this form for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Karel Hušner, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Vaškovic

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní