Bc. Markéta Parmová

Bakalářská práce

Analýza formování a fungování systému managementu akciové společnosti MND, a.s.

Analysis of the formation and functioning of the management MND, a.s.
Anotace:
Práce je zaměřena na analýzu stávajícího stavu systému managementu vybrané akciové společnosti. V první části práce jsou vytyčena různá pojetí systému managementu a následně vybráno takové pojetí, pomocí kterého je analýza provedena. V druhé části je provedena analýza stávajícího stavu systému managementu a na základě analýzy je vytvořen soubor doporučení.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of the current system of the management of chosen company. In the first part are described different conceptions of management system and is selected one concept, by which the analysis will be performed. In the second part the analysis is performed with the set of recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.
  • Oponent: Ing. Pavlína Navrátilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem