Ing. Marek Mach

Master's thesis

Interferometrické metody pro měření topografie povrchu

Interferometrical methods for surface topography measuring
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá interferometrickými metodami pro měření topografie povrchu. V teoretické časti je nastíněn princip charakterizace povrchů. Dále jsou popsány vybrané metody charakterizace povrchů se zaměřením na nekontaktní optické metody. Poté byla popsána povaha a vlastnosti záření. V experimentální části jsou popsány elementy měřícího uskupení, tedy součásti optické soustavy a měřící …more
Abstract:
This master thesis deals with interferometric methods for surface topography measurement. The issue of surfaces characterization principle is outlined in the theoretical part. Then selected methods for surface characterization, especially non-contact optical methods, were delineated. After that nature and properties light irradiation were described. The experimental part at first describes elements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Pavel Psota, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mach, Marek. Interferometrické metody pro měření topografie povrchu. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN