Bc. Tereza Soukupová

Diplomová práce

Analýza stavu ekologického zemědělství a bioprodukce ve vybraném regionu Jihomoravského kraje - okres ZNOJMO

Analysis of the current state of organic agriculture and bioproduction in a selected region of the South-Moravian Region - district ZNOJMO
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou ekologického zemědělství a produkce biopotravin. Cílem byla analýza stavu ekologického zemědělství v Jihomoravském kraji se zaměřením na okres Znojmo. V literárním přehledu jsou uvedeny zásady ekologického zemědělství a výroby biopotravin, aktuální legislativa a systém registrace a kontroly. Práce obsahuje popis stavu ekologického zemědělství v České republice …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of organic agriculture and organic food production. The aim was to analysis of the current state of organic agriculture in the South-Moravian Region with a survey of the district of Znojmo. The literature review sets out the principles of organic agriculture and organic food production, current legislation and the system of registration and control. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta