Mgr. Yuliya Borshchevska

Doctoral thesis

German Energiewende: Implications for international competitiveness of energy-intensive industries in Germany

German Energiewende: Implications for international competitiveness of energy-intensive industries in Germany
Anotácia:
Vzhledem k tomu, že Německo je exportně orientovaná země s rozvinutým průmyslem a vysokou koncentrací výzkumu a vývoje, je pro tuto zemi životně důležité mít mezinárodně konkurenceschopný průmysl, který je oporou německé exportně orientované ekonomiky. Různé dopady, související s novým energetickým systémem, které jsou vyvíjeny na konkurenceschopnost na makroekonomické úrovni i na úrovni jednotlivých …viac
Abstract:
As Germany is an export-oriented country with developed industry and high R&D concentration, it is vitally important for this country to have internationally competitive industry which is the backbone of German export-oriented economy. Various impacts related to the new shape of the energy system, being exerted upon competitiveness on the macro level as well as on the level of single industries …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedúci: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D., Mgr. Petr Strejček, Ph.D., M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / odbor:
International Territorial Studies (4-years) / International Relations

Práce na příbuzné téma