Bc. Silvia Bernátová

Bakalářská práce

Metalo-organické materiály pro farmaceutické aplikace

Metal-organic materials for pharmaceutical applications
Abstract:
In its first part, this bachelor thesis deals with theoretical description of bile acids, their attributes, application and coordination abilities. The options of bile acids exploitation in metal-organic materials and their possible use in the field of pharmacy are analysed. The subsequent chapters deal with experimental part of the thesis – the description of synthetic and analytical methods, list …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se v první části zabývá teoretickým popisem žlučových kyselin, jejich vlastností, aplikací a koordinačních schopností. Zkoumá vhodnost jejich využití v metalo-organických materiálech a jejich možné použití ve farmaceutickém prostředí. Následující kapitoly se věnují experimentální části práce – popisu syntetických a analytických metod, použitých chemikálií a postupů při přípravě …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Jurček, Ph.D. et PhD
  • Oponent: Mgr. Martin Sojka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma