Mgr. Vojtěch GYBAS

Doctoral thesis

Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení

Individualisation of special elementary school teaching using mobile touch devices
Abstract:
Disertační práce s názvem "Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení" si klade za cíl objasnit implementací mobilních dotykových zařízení do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně je v ní definován výzkumný problém, cíle a podrobné zaměření výzkumné části, vše se zaměřením na mobilní dotyková zařízení. K dosažení stanoveného cíle a dílčích …more
Abstract:
Dissertation entitled "Individualisation of teaching in special elementary school using mobile touch devices "aims to clarify implementation mobile touch devices in the teaching of pupils with special educational needs needs. Specifically, there is defined a research problem, objectives and detailed the focus of the research section, all focused on mobile touch devices. In order to achieve the stated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GYBAS, Vojtěch. Individualizace výuky v základní škole speciální pomocí mobilních dotykových zařízení. Ostrava, 2018. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta