Mgr. Eva Vargová

Diplomová práce

Optimizmus a sociálna opora seniorov vo vzťahu k ich správaniu súvisiacemu so zdravím

Optimism and social support of seniors in relation to their health behaviour
Abstract:
The Master´s Diploma thesis is a partial analysis of data from the research „Health -Enhancing and Health -Threatening Behaviour: Determinants, Models, and Implications“. The thesis deals with the impact of selected constructs of optimism - dispositional optimism and defensive pessimism on health behaviour. The effect of these constructs on subjective health was also studied, as well as the health …více
Abstract:
Magisterská diplomová práca je čiastkovou analýzou dát z výskumu „Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující: determinanty, modely, konsekvence“. Práca pojednáva o vplyve vybraných konštruktov optimizmu − dispozičný optimizmus a defenzívny pesimizmus na správanie súvisiace so zdravím. Vplyv daných konštruktov skúmame i vo vzťahu k subjektívne vnímanému zdraviu. Rovnako sme preskúmali správanie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta