Bc. Jan Přibyslavský

Diplomová práce

Využití mikropočítače k řízení světelných spotřebičů s využitím sběrnice DALI

Using Microcomputers for Lighting Appliance Control Using a DALI Bus
Anotace:
Diplomová práce se zabývá teoretickými i praktickými aspekty sběrnice DALI jakožto moderní technologie vyvinuté pro účely řízení světelných soustav. Součástí práce je teoretický úvod do problematiky, nastínění základních principů komunikace od fyzické vrstvy až po úroveň realizace složitějších datových transakcí mezi jednotlivými zařízeními. Práce se rovněž zabývá vývojem dvou typů zařízení využívajících …více
Abstract:
This master's thesis concerns with both theoretical and practical aspects of the DALI protocol as a modern technology developed for the purposes of controlling lighting appliances. The paper involves introduction to the topic and is outlining the basic principles from the physical layer up to the level of realization of complex transactions between individual devices. The thesis also describes a development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Přibyslavský, Jan. Využití mikropočítače k řízení světelných spotřebičů s využitím sběrnice DALI. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie