Kristýna Savaryová

Diplomová práce

ODLIV MOZKŮ DO ZAHRANIČÍ - TEORIE A PRAXE „BRAIN DRAIN“

Brain drain - theory and practice
Anotace:
Teorie brain drain, neboli odliv mozků do zahraničí je v posledních letech "žhavým" tématem i v České republice zejména ve spojení s nespokojeností českých lékařů s jejich platovým ohodnocením. Tato problematika se však netýká jen ČR, její negativní vliv je často globálně zmiňován v souvislosti s rozvojovými zeměmi. Práce si klade za cíl podrobně popsat problematiku brain drain a termíny s ní související …více
Abstract:
A "brain drain" theory is in last few years very hot topic, especially with reference to Czech doctors complaining to their salary conditions. However the brain drain topic is not relevant for the Czech Republic only because its negative impact is very often being mentioned in a connection with developing countries. The thesis proposes a detailed description of the brain drain topic and proposes explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2015
  • Vedoucí: Magdalena Kotýnková
  • Oponent: Jaroslava Durdisová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/55486