Kristýna Foldynová

Bakalářská práce

Genderová preference hraček ve volné hře u dětí v mateřské škole

Gender preference in play of children in the kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá preferencí hraček u předškolních dětí z genderového hlediska. Cílem práce je popsat vliv genderových stereotypů na výběr hraček ve volné hře v mateřské škole s ohledem na pohlaví a věk dětí. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část shrnuje poznatky týkající se vývoje dítěte předškolního věku v oblasti socializace a utváření genderové identity …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the preference of toys by preschool children from a gender perspective. The main aim of this thesis is to describe the influence of gender stereotypes on the selection of toys in play in the kindergarten according to sex and age of children. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part summarizes the knowledge concerning the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Martina Bruzlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství