Jiří Bulička

Bakalářská práce

Vliv vstřikovacích podmínek na nadmolekulární strukturu větveného polypropylenu

The Influence of Injection Moulding Conditions on the Supermolecular Structure of Branched Polypropylene
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem vstřikovacích podmínek na nadmolekulární strukturu větveného polypropylenu. Teoretická část je věnována základním poznatkům o struktuře, vlastnostech, výrobě a využití lineárního a větveného polypropylenu. Dále je blíže popsána metoda vstřikování a vybrané analytické metody vhodné k analýze nadmolekulární struktury polymerů. Praktická část je zaměřena na hodnocení …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the influence of injection moulding conditions on the supermolecular This Bachelor thesis deals with the influence of injection moulding conditions on the supermolecular structure of long-chain branched polypropylene. The theoretical part is devoted to basic knowledge about the structure, properties, production and use of linear and long-chain branched polypropylene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Gajzlerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bulička, Jiří. Vliv vstřikovacích podmínek na nadmolekulární strukturu větveného polypropylenu. Zlín, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe