Mgr. Vendula Jelínková

Diplomová práce

Subjekty územní samosprávy jako subjekty majetkové

Subjects of Territorial Self-government as Property Subjects
Anotace:
Diplomová práce na téma Subjekty územní samosprávy jako subjekty majetkové, souhrnně představuje obce a kraje v kontextu s jejich právním postavením, účelem a funkcí v systému územní samosprávy, na poli majetkoprávním vztahů. Základní problematika je porovnána z pohledu španělské platné právní úpravy. V návaznosti na právní pohled teoretiků na danou problematiku, právní rámec získaný z právních předpisů …více
Abstract:
The topic of this thesis is "Bodies of local government entities as the subjects of property relations". It constitute with municipalities and regions in the context of their position and function in the system of territorial self-government from the legal point of view and in connection with property relations. The basic issue is compared with Spanish legal regulation. Following the legal theorists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta