Bc. Karin Janáčová

Diplomová práce

Diskurzívna analýza mediálnej reprezentácie dáždnikového hnutia v Hong Kongu v denníku South China Morning Post

Discourse analysis of media representation of Hong Kong's Umbrella Movement in South China Morning Post Daily
Abstract:
Diploma paper brings a discourse analysis of Umbrella Movement's media representation in 2014 in Hong Kong, in the newspaper South China Morning Post. The analysis is based on the method from James Paul Gee, concluding seven discourse areas, enabling to identify particular aspects of media presentability and their connectivity.
Abstract:
Diplomová práca prináša diskurzívnu analýzu mediálnej reprezentácie dáždnikového hnutia z roku 2014 v Hong Kongu, v denníku South China Morning Post. Analýza je založená na Jamesa Paula Geeho metóde siedmich diskurzívnych oblastí, umožňujúcich postihnúť jednotlivé aspekty mediálneho obrazu vo vzájomných súvislostiach.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.