Bc. Petr Kopeček

Bachelor's thesis

Policejní orgán, státní zástupce a soud v přípravném řízení trestním

Police Body, Public Prosecutor and Court within Preliminary Proceedings
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá postavením policejního orgánu, státního zástupce a soudu v přípravném řízení trestním. Cílem této práce je podat ucelený přehled o organizaci, působnosti a úkolech těchto orgánů v přípravném řízení. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola stručně vysvětluje některé instituty trestního řízení a zvláště pak přípravného řízení trestního. Poté následují samostatné …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the role of police body, public prosecutor and court within preliminary criminal proceedings. The object of this work is to give a comprehensive overview of the organization, competencies and functions of these bodies in the preliminary proceedings. The thesis is divided into six chapters. The first chapter briefly explains basic concepts of criminal proceedings and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2018
  • Supervisor: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Jan Provazník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Public Policy / Theory and Practice of Criminal and Administrative Procedure