Veronika Kršňáková

Bakalářská práce

Rovnoprávnost mužů a žen v kontextu doby

Equality between men and women in the context of the time.
Anotace:
Práce objasňuje historii rovnosti mezi mužem a ženou, vysvětluje, jak probíhala emancipace žen jak ve světě, tak u nás, objasňuje pojem gender a rovnost ve všech sférách, dále nahlíží do náboženství, kde stručně shrnuje práva mužů a žen, poukazuje na právní úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a v neposlední řadě objasňuje velmi důležitou roli dokumentů o rovnoprávnosti vydané světovými …více
Abstract:
The thesis explains the history of equality between man and woman, explains what happened during the emancipation of women both in the world and in our country, clarifies the concept of gender and gender equality in all spheres, as well as looking into a religion where briefly summarizes the rights of men and women, refers to the legal Convention elimination of All Forms of Discrimination against Women …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hájková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kršňáková, Veronika. Rovnoprávnost mužů a žen v kontextu doby. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická