Petr KUČERA

Bakalářská práce

Řízení teploty pomocí Peltierova článku

Temperature control by the Peltier element
Anotace:
Obsahem této předkládané bakalářská práce je Peltierův článek s vysvětlením jeho funkce a praktickém zařazení v obvodu; jeho možnosti řízení, která jsou pro lepší pochopení funkčnosti uvedena ve stručnosti jako jednotlivá schématická zapojení, od spojité odporové regulace přes nespojitou, pulsně šířkovou modulaci až k integrovanému řešení, kdy se vše ovládá z počítače. Experimentální část práce se …více
Abstract:
This bachelor work concerns description Peltier cell and it is explanation its function and practise subsumption in circuit, its posibilite control which is for better understanding mentioned in brevity as individuals schemes. It starts from continuous via noncontinuous regulation, pulse wide modulation up to integrated solution when everything is controling from computer. The experimental part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michael Kroupa

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Petr. Řízení teploty pomocí Peltierova článku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika