Theses 

Bezlepková dieta a možnosti obohacování jídelníčku celiaků – Bc. Klára BLAŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Vychovatelství / Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví

Bc. Klára BLAŽKOVÁ

Diplomová práce

Bezlepková dieta a možnosti obohacování jídelníčku celiaků

Gluten-free diet and the possibility of enriching the diet coeliacs

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou bezlepkové diety a jejího možného obohacování. Dělí se na dvě části. První zahrnuje kapitoly jako historie bezlepkové diety, základy bezlepkové diety, první kroky při zavedení bezlepkové diety, legislativu označování bezlepkových potravin a užívání alkoholu při bezlepkové dietě. V druhé praktické části jsem se zaměřila na obohacování jídelníčku celiaků. Specializovala jsem se na přípravu pečiva pro celiaky, navrhla jsem a prakticky vyzkoušela receptury bezlepkové pizzy, pohankového korpusu na dort, bezlepkových kynutých pletenek a bezlepkového koláče s domácím pudingem a karamelem. Hotové bezlepkové výrobky byly po upečení předloženy konzumentům, kteří ohodnotili jejich senzorickou jakost. V případě potřeby byla provedena úprava receptury a opětovné provedení senzorického hodnocení. Připravené výrobky byly hodnoceny kladně. Vybraní celiaci se rozhodli mnou navrhnuté výrobky zařadit do jejich jídelníčku.

Abstract: This thesis deals with the gluten-free diet and its possible enrichment. It is divided into two parts. The first part includes chapters such as history of gluten-free diet, basics of a gluten free diet, the first step in the introduction of a gluten-free diet, gluten-free food labeling legislation and the use of alcohol on a gluten-free diet. The practical part is focused on enriching the diet celiac patients. I focused on the preparation of bakery products for celiac, I have designed and practically tested recipes gluten-free pizza, buckwheat corpus, gluten-free sourdough seedcake and gluten-free cake with homemade pudding and caramel. The finished gluten-free products were submitted after baking consumers who rated their sensory quality. If necessary, an adjustment was made to the recipe and re-perform sensory evaluation. The prepared products were evaluated positively. Selected coeliacs decided suggested products to include in their diet.

Klíčová slova: Bezlepková dieta, celiakie, lepek, přirozeně bezlepkové potraviny, jídelníček celiaků, obohacování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Milan Pešek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Klára. Bezlepková dieta a možnosti obohacování jídelníčku celiaků. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:37, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz