Alena HNÍZDILOVÁ

Diplomová práce

Jazykové a nejazykové prostředky moderní televizní reklamy pro děti.

Linguistic and non-linguistic means of modern television advertising to children.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je postihnout typické jazykové i nejazykové prostředky, které se vyskytují v současné televizní reklamě pro děti. V teoretické části je představena problematika marketingové komunikace s orientací na televizní reklamu na její specifičnost, funkci, druhy a strategie. V dalších kapitolách práce je představena problematika ovlivňování dětských adresátů persvazivními prostředky …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to affect typical linguistic and non-linguistic resources, which occur in the current television advertisement for children. The theoretical part presents the issue of the marketing communication with a focus on television advertising - its specificity, function, types and strategies. In subsequent chapters we are introduced to the issue of children's influence mailing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Balkó, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HNÍZDILOVÁ, Alena. Jazykové a nejazykové prostředky moderní televizní reklamy pro děti.. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / ČJ VV pro 2. stupeň ZŠ navazující