Mgr. Markéta Vlková

Rigorózní práce

Právo na spravedlivý proces v řízení o udělení dlouhodobého víza

Right to a fair trial in a long-term visa procedure
Anotace:
Práce se zabývá právem na spravedlivý proces v řízení o udělení víza podle zákona o pobytu cizinců, zejména jeho dílčím procesním právem v podobě práva na přístup k soudu. Pozornost bude zaměřena především na výluku soudního přezkumu rozhodnutí o neudělení víza. Cílem práce bude na základě provedené analýzy soudních rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a nálezů Ústavního soudu, které se výlukou soudního …více
Abstract:
This thesis deals with the right to a fair trial in a visa procedure under the Alies Act, in particular its partial procedural right in the form of a right of access to the court. Attention will be focused on the exclusion of the judicial review of the decision not to grant a visa. The aim of the thesis will be to critique the adequacy and correctness of the current approach of the Czech Republic and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2019
  • Oponent: JUDr. Jana Jurníková, Ph.D., doc. JUDr. Kateřina Frumarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta