Mgr. Lucia Hudecová

Master's thesis

Organizační struktura nadnárodních společností

Organizational structure of multinational companies
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Organizační struktura nadnárodních společností“ je analýza organizační struktury nadnárodní společnosti TÜV SÜD AG ve vztahu centrála – pobočka TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. Teoretická část práce pojednává o procesu globalizace, organizačních strukturách, vztahu centrály a pobočky a vývojových trendech. V praktické části jsou pak tato teoretická východiska aplikována na situaci …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Organizational structure of multinational companies” is to analyze organizational structure of multinational company TÜV SÜD AG in the relation headquarters – subsidiary TÜV SÜD Slovakia, s. r. o. The theoretical part of the thesis deals with the process of globalization, organizational structures, relationship of the headquarters and subsidiary, and about trends. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2014
  • Supervisor: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
  • Reader: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta