Monika ODLEVÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Fenomén firemní filantropie

The phenomenon of corporate philanthropy
Anotácia:
Hlavním cílem bakalářské práce je vymezit firemní filantropii a podat ucelený přehled o vývoji filantropie po roce 1989. Tento přehled slouží k jednotnému odbornému vysvětlení, jak historických období, tak i přehledu témat, které se firemní filantropie dotýkají. Práce je rozdělaná do třech dílčích kapitol. První kapitola je věnována vysvětlení filantropie a příbuzných pojmů. Jsou zde zakomponováni …viac
Abstract:
The main aim of this thesis is to define corporate philanthropy and provide a comprehensive overview of the development of philanthropy after 1989. This list is used for one-time professional explanation, which describes historical periods, as well as an overview of topics that affect corporate philanthropy. The work is divide into three sub-chapters. The first chapter is devoted to an explanation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2014
Zverejniť od: 16. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ODLEVÁKOVÁ, Monika. Fenomén firemní filantropie. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta