Theses 

Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.) – Bc. Kateřina Bubicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Soudní a notářská administrativní činnost

Bc. Kateřina Bubicová

Bakalářská práce

Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)

Civil Law as Universal Law – Civil Law System, the Structure of the Civil Code, Comparison of the Old Civil Code (Act. No. 40/1964 Coll.) and the New Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.)

Anotace: Práce je zaměřena na Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který přinesl mnoho velkých změn ve srovnání s občanským zákoníkem, zák. č. 40/1964 Sb. Tato práce si klade za hlavní cíl srovnat oba občanské zákoníky, a to především v dědickém právu a ochraně osobnosti člověka.

Abstract: This work is foused on the New Civil Code No. 89/2012 Coll., which brought many major changes in comparison with the Civil Code Act. No. 40/1964 Coll. This work aims to campare both civil codes, especially in the law of the heir and the protection of the personality of man.

Klíčová slova: Dědické právo, ochrana osobnosti, občanský zákoník, občanské právo, člověk, eutanázie, Law of succession, protectin of human personality, Civil Code, Civil Law, human, eutahnasia

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 06:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz