Theses 

Uznání a výkon cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie a jejich postavení při procesu dokazování – Karolína BRIXI

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Karolína BRIXI

Diplomová práce

Uznání a výkon cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie a jejich postavení při procesu dokazování

The recognition and execution of authentic instruments under the terms of European Union Law and their status during the procedure of argumentation

Anotace: Diplomová práce analyzuje právní rámec spojený s předkládáním cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie. Pozornost je zaměřena zejména na veřejné listiny osvědčující osobní stav, a to v návaznosti na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1191 ze dne 6. července 2016, o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin (tzv. nařízení o veřejných listinách), jež nabývá plné účinnosti ke dni 16. února 2019. Z hlediska obsahu lze práci rozdělit do dvou základních částí, první je věnována pojetí institutu veřejné listiny jak v právním řádu České republiky, tak v právním řádu Evropské unie, a dále procesním mechanismům předkládání veřejné listiny v jiném státě než ve státě původu, zejm. procesního postavení cizích veřejných listin v případě, kdy její právní účinky nejsou, příp. jsou uznány. Druhá část práce se v návaznosti na působnost výše zmíněného nařízení EU již zužuje okruh zájmu na pouze na veřejné listiny osvědčující osobní stav a komparativní metodou analyzuje také problematiku související s uznáním právních účinků osobního stavu vyplývajícího z dokladů osvědčujících osobní stav napříč členskými státy EU. Kromě současné právní úpravy se věnuje také alternativám, zejm. Evropskému osvědčení o osobním stavu a činnosti Mezinárodní komise pro osobní stav.

Abstract: This master's thesis analyses the legal regime in recognition of foreign authentic instruments and the procedure of argumentation using foreign authentic instruments under the terms of European Union Law. Special attention is focused on the authentic instruments, recording the civil status as Regulation 2016/1191 of the European Parliament. Also, of the Council of July 6th 2016 on promoting the free movement of citizens by simplifying the requirements for presenting certain public documents in the European Union and amending Regulation (EU) No 1024/2012, that comes into full effect on February 16th 2019. The terms of the thesis content are divided into two parts. The first part, explains the concept of authentic instruments according to Czech Republic Legislation and the Legislation of the European Union. The procedure of presenting certain authentic instruments in another EU member state, especially the recognition of legal effects that the authentic instruments cause in the state of its origin. Regarding the Regulation (EU) mentioned above, the second part of the thesis focuses its attention on the authentic instruments recording the civil status, while using the comparative method analysis, the recognition of the effect of civil status records across the EU member states. Among the current legislation and alternative solutions, such as European civil status certificates and the activities of International Commission of Civil Status, were presented also.

Klíčová slova: superlegalizace, apostila, nařízení EU č. 2016/1191, vícejazyčné standardizované formuláře, uznání osobního stavu, Evropské osvědčení o osobním stavu, Mezinárodní komise pro osobní stav

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Miluše Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=228598 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

BRIXI, Karolína. Uznání a výkon cizích veřejných listin, které nejsou soudním rozhodnutím, v rámci Evropské unie a jejich postavení při procesu dokazování. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 14:26, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz