Theses 

Marketingové, etické a jiné aspekty ve speciálních službách – Bc. Tereza Kubečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Tereza Kubečková

Bakalářská práce

Marketingové, etické a jiné aspekty ve speciálních službách

Marketing, ethics and the other aspects of special services

Anotace: Abstrakt KUBEČKOVÁ, Tereza. Marketingové, etické a jiné aspekty ve speciálních službách. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 49 stran Práce pojednává o marketingových a etických aspektech ve speciálních službách. Jako speciální službu jsem si zvolila oblast poskytování svatebních služeb. V práci tedy popisuji a zkoumám marketingový mix a vnitřní a vnější prostředí ovlivňující podnikání v této speciální oblasti. V druhé části práce se zaměřuji na etiku a na to, zda jsou v této oblasti dodržována pravidla etického podnikání- a to jak vůči zákazníkům, tak vůči konkurenci. V závěru práce popisuji jednotlivé svatební agentury a na základě jejich internetových stránek hodnotím jejich služby.

Abstract: Abstract KUBEČKOVÁ, Tereza. Marketing, ethics and other aspects of special services. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2015. 49 pages The thesis talks about the marketing and the ethical aspects of special services. As an example of the special services, I chose wedding services. In the thesis, I will describe and investigate the marketing mix and internal and external environment affecting business in this special area. The second part focuses on ethics and whether in this area all the ethical rules are adhered- whether to the customers or to the competitors. In conclusion part, I describe the various wedding agencies and based on their websites I evaluate their services.

Klíčová slova: Klíčová slova, Marketing, etika, svatby, svatební, služby, agentury Key words, ethics, wedding, bridal, services, agencies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:23, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz