Bc. Magdalena Kokejlová

Diplomová práce

Veřejné soutěže v odvětví osobní dopravy – problémy nabídkového řízení Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc

Public tenders within a Rail Passenger Transport Industry – Problems of Tendering Process of Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc Line
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím konkurence o trh – nabídkového řízení – v železniční dopravě. V dané problematice jsme analyzovali výstupy zahraničních studií zaměřujících se na výsledky nabídkových řízení a efektivitu železniční dopravy v závislosti na výchozích podmínkách, monopolním dopravci, možné konkurenci a podmínkách smluv. V práci jsme se také soustředili na dopravní politiku EU se zaměřením …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of competition for the market – the competitive tendering – in railway transport. In this issue, we analyzed the outputs of foreign studies focusing on the results of tenders and the efficiency of rail transport, depending on the starting conditions, the incumbent, the competition and the terms of the contracts. We also focused on the EU transport policy focusing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta