Theses 

Veřejné soutěže v odvětví osobní dopravy – problémy nabídkového řízení Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc – Bc. Magdalena Kokejlová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Magdalena Kokejlová

Diplomová práce

Veřejné soutěže v odvětví osobní dopravy – problémy nabídkového řízení Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc

Public tenders within a Rail Passenger Transport Industry – Problems of Tendering Process of Ostrava-Opava-Krnov-Olomouc Line

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím konkurence o trh – nabídkového řízení – v železniční dopravě. V dané problematice jsme analyzovali výstupy zahraničních studií zaměřujících se na výsledky nabídkových řízení a efektivitu železniční dopravy v závislosti na výchozích podmínkách, monopolním dopravci, možné konkurenci a podmínkách smluv. V práci jsme se také soustředili na dopravní politiku EU se zaměřením na osobní železniční dopravu, na železniční dopravu v ČR a charakteristiku trati Ostrava – Krnov – Olomouc. Následně tak mohlo dojít k vyhodnocení podmínek a průběhu nabídkového řízení právě na tuto trať. Výsledkem je rozbor hlavních problémů tohoto nabídkového řízení a navržení jejich řešení.

Abstract: The diploma thesis deals with the use of competition for the market – the competitive tendering – in railway transport. In this issue, we analyzed the outputs of foreign studies focusing on the results of tenders and the efficiency of rail transport, depending on the starting conditions, the incumbent, the competition and the terms of the contracts. We also focused on the EU transport policy focusing on passenger rail transport, rail transport in the Czech Republic and the characteristics of Ostrava - Krnov - Olomouc. Consequently, an evaluation of the conditions and the course of the tendering procedure could be carried out on this track. The result is an analysis of the main problems of this tender and the design of their solutions.

Klíčová slova: soutěž o trh, Česká republika, závazek veřejné služby, osobní železniční doprava, nabídkové řízení, liberalizace, Competition for the market, Czech Republic, public service contract, passenger railways, competitive tendering, liberalization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz