Martin LEXA

Bakalářská práce

Geodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování - zpracování měřených dat

Geodetic surveying of sections of the Morávka River (km 1.9 - 7.5) for the purpose of hydrological modeling - data processing
Anotace:
Práce popisuje zpracování geodeticky zaměřených dat, jejichž získávání je popsáno v práci ?Geodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování? Martina Kašinga (2014). Data byla zpracována pro účely hydrologického modelování. Byl vytvořen seznam souřadnic o celkovém počtu 2410 bodů. V práci jsou dále vypočítány a zobrazeny charakteristické příčné profily a podélný profil …více
Abstract:
This thesis describes processing of data from geodetical survey described in thesis ?Geodetic surveying of sections of the Morávka River (km 1,9 ? 7,5) for the purpose of hydrological modeling? written by Martin Kašing (2014). The data were processed for the purpose of hydrological modeling. A list of coordinates containg 2410 points has been created. Characteristic cross and longitudinal sections …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zveřejnit od: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Radek Dušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEXA, Martin. Geodetické zaměření profilů Morávky (km 1,9 - 7,5) pro hydrologické modelování - zpracování měřených dat. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta