Mgr. Kateřina Davidová

Bakalářská práce

Vliv celiakie na kvalitu života člověka

The influence of coeliac disease on the quality of human life
Anotace:
Bakalářská práce „Vliv celiakie na kvalitu života člověka“ se zabývá problematikou dědičného onemocnění celiakie, které se projevuje nesnášenlivostí lepku obsaženého v obilninách. Práce popisuje charakteristiku onemocnění, její diagnostiku, příznaky a především jediný možný způsob léčby, kterým je plně dodržovaná bezlepková dieta. Dále se věnuje kvalitě života jedinců s celiakií, jejich vzdělávání …více
Abstract:
The thesis “The influence of coeliac disease on the quality of human life” deals with the issues of hereditary coeliac disease. The expression of the disease is the intolerance to gluten contained in the cereals. The thesis describes characteristic of disease, its diagnosis, its symptoms and especially the only possible treatment, which is the fully adhered gluten-free diet... Then it provides information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy