Bc. Lucie KOKEŠOVÁ

Diplomová práce

Zpracovatelský průmysl ve venkovských zázemích starých průmyslových regionů

Manufacturing in rural hinterlands of the old industrial regions
Anotace:
Staré průmyslové regiony představují diverzifikované průmyslové regiony s výraznou specializací na těžký průmysl. V důsledku celospolečenské transformace, která zasáhla střední a východní Evropu po roce 1989, byly staré průmyslové regiony postiženy poklesem výkonnosti regionálních ekonomik a zastaralostí svých klíčových struktur a odvětví. Z výše uvedených důvodů staré průmyslové regiony čelí transformačním …více
Abstract:
The old industrial regions are diversified industrial regions with a strong specialization in the heavy industry. Because of the social transformation that hit Central and Eastern Europe after 1989, the old industrial regions were affected by a decline in the performance of regional economies and the obsolescence of their key structures and sectors. For the reasons above, the old industrial regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jan Ženka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOKEŠOVÁ, Lucie. Zpracovatelský průmysl ve venkovských zázemích starých průmyslových regionů. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta